सदस्य परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम डा. दामोदर भूसाल
जन्म मिति साउन २६, २०३०
सम्पर्क ठेगाना तिलोत्तमा - 10 , रुपन्देही
टेलिफोन नम्बर 9841292370
इ-मेल damodarbhusal2002@hotmail.com
स्थाई ठेगाना मुसिकोट न.पा.-१ , गुल्मी

P .Hd in Economics , Peking University P.R. China

Masters in Economics & Political Science, TU, Nepal