कम्प्यूटर अधिकृत (छैठौँ) परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम श्री बिस्‍नु प्रसाद अर्याल
टेलिफोन नम्बर 9849662682
इ-मेल aryal.bish@gmail.com