प्रदेश नं. ५ प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ वमोजिम मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, प्रदेश सरकारकाबाट नियुक्त १  (एक) जना उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा १ (एक) जना महिला सहित बढीमा ४ (चार) जना सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था वमोजिम हाल उपाध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डा. ईश्वर गौतम, सदस्यहरुमा डा. बिष्णु प्रसाद गौतम र श्री पुष्पा भुसाल लुईटेल प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भई कार्यरत रहनुभएको छ ।