सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार ७, २०७८ शोध अनुसन्धान प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी
चैत ३, २०७७ मिति २०७७/११/१६ मा प्रकाशित सूचना सम्बन्धी पुन: आशय र प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
चैत २, २०७७ पुन: आशयपत्र र प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
फागुन २३, २०७७ थप सुचना सम्बन्धमा
फागुन १६, २०७७ आशयपत्र माग गरिएको सम्बन्धी सूचना
पुस २३, २०७७ शोधवृत्ति सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ बमोजिम शोधवृत्ति प्राप्त गर्न सफल उमेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मंसिर ७, २०७७ शोधबृत्ति सम्बन्धी सूचना
मंसिर ७, २०७७ प्रेस विज्ञप्ति वैदेशिक रोजगारीमा कोभिड-१९ प्रभाव सर्वेक्षण
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६
मंसिर ७, २०७७ बहुवर्षिय आयोजना स्विकृती तथा ठेक्का सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६
मंसिर ७, २०७७ Expression of Interest (EOI) & Terms of Reference (ToR)
मंसिर ७, २०७७ आशय पत्र संशोधनको सूचना