प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
मंसिर १२, २०७९ दिर्घकालिन रणनीतिक योजना
मंसिर १२, २०७९ मध्यवधि सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन
फागुन ९, २०७८ योजना बुलेटिन २०७८ पौष-माघ
कात्तिक ९, २०७८ शोधवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
भदौ ४, २०७८ प्रदेश सरकारको मध्याबधि उपलब्धि
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश नं. ५ को वस्तुस्थिति विवरण
मंसिर ७, २०७७ वार्षिक कार्यक्रम (आ.व.२०७६/७७)
मंसिर ७, २०७७ वार्षिक कार्यक्रम (आ.व.२०७५/७६)
मंसिर ७, २०७७ मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व.२०७६/७७-आ.व.२०७८/७९)
मंसिर ७, २०७७ प्रथम आवधिक योजना आ.व. २०७६/७७ देखि आ.व २०८०/८१
मंसिर ७, २०७७ शोधवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६