प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
फागुन ३०, २०८० प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमती सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
जेठ १७, २०८० लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०८०
कात्तिक ९, २०७८ शोधवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६
मंसिर ७, २०७७ बहुवर्षिय आयोजना स्विकृती तथा ठेक्का सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन-२०७५
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश योजना आयोग गठन आदेश