प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
कात्तिक ९, २०७८ शोधवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
मंसिर ७, २०७७ शोधवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६
मंसिर ७, २०७७ बहुवर्षिय आयोजना स्विकृती तथा ठेक्का सम्वन्धी मापदण्ड,२०७६
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन-२०७५
मंसिर ७, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश योजना आयोग गठन आदेश