डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख ७, २०८१ आवधिक योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधी ,२०८०
बैशाख ७, २०८१ विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन ) कार्यविधी २०८०
बैशाख ७, २०८१ विषेश अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
फागुन ६, २०८० बालबालिका विकास र शान्तीका लागि लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक छनौट सम्वन्धी आवेदन फाराम
फागुन १, २०८० बालबालिका विकास र शान्तीका लागि लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक छनौट तथा परिचालन मापदण्ड २०८०
जेठ १७, २०८० लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०८०
भदौ १८, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने फारम
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश योजना आयोगका निर्णयहरु २०७५-०५-३१
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश योजना आयोगका निर्णयहरु २०७५-०४-१५
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश योजना आयोगका निर्णयहरु २०७५-०२-०७
मंसिर ७, २०७७ प्रदेश योजना आयोगका निर्णयहरु २०७५-०१-०३