बोलपत्र आह्वान
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
माघ १८, २०८० Notice for Bid
पुस ९, २०७८ लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (आ.ब.207६/०७७ देखि आ.ब. 20८०/८1) को मध्यावधि समिक्षा
पुस ९, २०७८ लुम्बिनी प्रदेशको १० वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना (आ.ब.2079/80 देखि आ.ब. 2090/91) निर्माण ।
फागुन १८, २०७७ लुम्बिनी प्रदेशमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन हुने अनुकुलतम वन क्षेत्रफल सम्बन्धी अध्ययन
फागुन १८, २०७७ लुम्बिनी प्रदेशका सिमेन्ट उद्योग र खानीहरूको अवस्था तथा अर्थतन्त्रमा योगदान सम्बन्धी अध्ययन